WFL U19 TEAM

16 ARIK JAHNKE
16 ARIK JAHNKE
98 RICKY MELVIN
98 RICKY MELVIN
93 CONNOR FLORICH
93 CONNOR FLORICH
45 ALEX CORDERO
45 ALEX CORDERO
51 JAKE LEMON
51 JAKE LEMON
99 SETH CASHEN
99 SETH CASHEN
9 NICK MASTRO
9 NICK MASTRO
68 AIDEN O'CONNOR
68 AIDEN O'CONNOR
84 JACOB SHERIDAN
84 JACOB SHERIDAN
94 MAX DREWETT
94 MAX DREWETT
79 RICK SVETKOFF
79 RICK SVETKOFF
48 ALEX ALONSO
48 ALEX ALONSO
24 QUINN TAYLOR
24 QUINN TAYLOR
73 PALMER VIERA
73 PALMER VIERA
10 NOAH SEXTON
10 NOAH SEXTON
2 JESSE CLARK
2 JESSE CLARK
46 CHOO KORNITZER
46 CHOO KORNITZER
40 CHRISTIAN AVALOS
40 CHRISTIAN AVALOS
34 JEREMY HANDMAN
34 JEREMY HANDMAN
52 COLE CRAWFORD
52 COLE CRAWFORD
22 COLIN PAYTON
22 COLIN PAYTON
81 CADE MYERS
81 CADE MYERS
4 MATT MCHALE
4 MATT MCHALE
39 KAI COOK
39 KAI COOK
15 JORDAN HALE
15 JORDAN HALE